Kurzy a semináre

ARCHETYP MATKY

Sebaprežitkový víkend pre ženy 

                                                                           2.-4.8.2024

Výživa, bezpodmienečná láska, ženská rodová línia

🔸 Rituály vďačnosti, plodnosti, predpôrodné a ďalšie prechodové rituály súvisiace
s materstvom, rodinou a hojnosťou

🔸 Rastlinná a prírodná mágia

🔸 Žena a jej prirodzená schopnosť tvoriť komunity, skupinové rituály

🔸 Prírodné oltáre a význam bylín a prírodnín pri obradoch

🔸 Tanec Veľkej Matky

Hosťkou je SvetLa, tanečná terapeutka, ktorá Vám priblíži prácu s hudbou a pohybom ako terapeutickým nástrojom a zažijete s ňou prekrásny tanečný rituál 

Miesto: Sucháň, jurta  ZemeLáska

pobytový víkend pre ženy v lone prekrásnej prírody

Čo môžeš čakať :