Povedomie o našej archetypálnej podstate nám prináša príležitosť hlbšie
porozumieť 
vlastnej duši.
Dominantné, aj menej výrazné znaky jednotlivých archetypov, často predurčujú naše kvality

a spôsob, ktorým nasledujeme svoje vízie a uchopujeme vlastnú realitu.
Porozumenie a prijatie archetypálnej rôznorodosti našej duše tvorí jeden z dôležitých pilierov pri budovaní vlastnej identity a posilňovaní vnútornej integrity.

Táto ročná cesta prináša dôkladný sebaprežitkový cyklus s presahom odovzdania tých najlepších skúsenosti v našej niekoľkoročnej praxi v práci so skupinami.

Je určený primárne lektorkám a sprievodkyniam, ktoré vedú skupiny, ženské kruhy a ženám,
ktoré sú pripravené vykročiť na cestu sprevádzania a hľadajú potrebné zručnosti a skúsenosti k svojej práci.

Sebaprežitková skúsenosť prináša hlbší pohľad a presahy
v téme ženských archetypov, ktoré odrážajú naše životné témy a cykly. 

Ženské archetypy a rituály

Patria neodmysliteľne k sebe. Od nepamäti nás sprevádzajú naprieč časom. Každá doba prináša novú formu rituálov, no všetky spája univerzálny princíp.

Počas 6-tich víkendov sa budeme venovať jednotlivým archetypom z pohľadu podôb ženskej duše, ženským rituálom a obradom.

Rituálna práca má svoje zákonitosti a princípy, ktoré je dôležité aplikovať
vo svojej praxi.

Súčasťou každého víkendu bude teória aj prax rituálnej práce, tvorba oltárov
a práca so symbolmi.

Škola podporuje rozvoj zručností práce so skupinou a skupinovou dynamikou,
práce s hranicami, telom, priestorom a dáva možnosti nájsť si svoju
jedinečnú cestu, ktorú postupne budete spoznávať a odkrývať.
Ponoríme sa do mágie ženského tvorivého princípu.

Každý víkend je venovaný jednému archetypu, kde do hĺbky otvoríme jednotlivé vrstvy,
tieňové aspekty aj ich potenciál a tiež pochopenie súvislostí v našich vlastných životoch.

Víkendy sú koncipované cez sebaprežitok aj teoretickú časť.

Druhým dôležitým zámerom pre vytvorenie projektu Ročnej školy
je naše rozhodnutie odovzdať svoje doterajšie lektorské skúsenosti ďalším ženám,
nakoľko vieme, akú zodpovednosť v sebe práca každej lektorky či sprievodkyne nesie.

Aké dôležité je okrem nášho prvotného rozhodnutia, dostatočnej dávky
odvahy a následného učenia sa na základe vlastných lektorských skúseností,
aj znalosť bohatého teoretického pozadia z oblasti kozmologických, mytologických,
historických a kultúrno spoločenských súvislostí, ako aj poznanie mnohých
skrytých zákonitostí, alebo, dajme tomu, nepísaných pravidiel.

Jednotlivé témy, ktoré budeme v rámci školy pre lektorky prinášať,
budú prepojené a zároveň podporené témou ženských archetypov
Vedma (Starena), Panna, Milenka, Matka, Kráľovná a Čarodejka.

Komu je Ročná škola určená


🌸 lektorkám a sprievodkyniam ženských kruhov a rituálov,

🌸 budúcim lektorkám a sprievodkyniam ženských kruhov,

🌸 všetkým ženám, ktoré majú záujem hlbšie preniknúť do sveta ženských archetypov, vedomej energetickej práce s pohybom tela, oblasťou lona
a prapôvodných ženských rituálov 

Témy jednotlivých víkendov

Kde bude škola prebiehať


Škola bude prebiehať v krásnom prostredí malých Karpát v Modre Harmónii
v útulnom penzióne s veľkou záhradou, saunami a vegetariánskou stravou.

6 víkendov Vám prinesie ucelený koncept vzácnych poznatkov, sebaprežitkov, meditačných techník, tanečných meditácií, rituálov a obradov.

Každý deň začneme rannou jogou (mohendžodáro a tradičná tantra joga), budeme si užívať okolitú prírodu a jej silu, čerpať z prameňa múdrosti ženských archetypov a otvárať sa svojmu potenciálu a jedinečnosti vlastnej cesty.

Víkend archetypu Matky absolvujeme na strednom Slovensku v novo-vzniknutom centre v jurte a doprajeme si čo najbližší kontakt so živlami a jednoduchosťou života. Na vrchole leta
a hojnosti si doprajeme intenzívny víkend v úzkej spätosti s ohňom, zemou, vodou aj vzduchom.

Kto zastrešuje Ročnú školu

Ročná škola Múdrosť ženských archetypov je projektom dvoch žien a dlhodobých sprievodkýň ženských kruhov, kurzov a seminárov – Vladislavy Lukáčovej a Terezy Ruth.

Naše vnímanie a skúsenosti s prácou so ženskými archetypmi sa na prvý pohľad môžu zdať odlišné, no presah v chápaní nám umožnil prepojiť tieto dve skúsenosti do jedného zmysluplného celku, ktorý pomáha zodpovedať na mnohé otázky, ktoré si môžete klásť počas svojej praxe. 

Termíny Ročnej školy

1.12.2023 – 1.12.2024

1.12. – 3.12.2023 (archetyp VEDMA)

23.2. – 25.2.2024 (archetyp PANNA)

31.5. – 2.6.2024 (archetyp MILENKA)

9.8. – 11.8.2024 (archetyp MATKA)

18.10. – 20.10.2024 (archetyp KRÁĽOVNÁ)

29.11.- 1.12.2024 (archetyp ČARODEJKA)

Školu je možné absolvovať len vcelku, nie je možné prísť na jednotlivé archetypy.

Lektorné

1900€/rok/osoba pri úhrade v rámci 1 platby do 31.10.2023

2000€ pri rozdelení platieb na 2 splátky po 1000€
(1. splátka 1000€ do 31.10.2023 a 2. splátka do 28.2.2024)

2220€ pri rozdelení platieb na 5 splátok
(1. splátka 740€, 2. – 5. splátka 370€, podrobný rozpis splátok posielame do emailu)

Lektorné nezahŕňa cenu ubytovania a stravu.
Ubytovanie a celodenná strava vychádza cca na 110 EUR/víkend
(platí sa priamo na mieste pred začiatkom každého víkendu).


Storno podmienky
Lektorné obsahuje aj zálohu vo výške 700€. V prípade zrušenia účasti do 31.10. prepadá 50% zo zálohovej platby. V prípade zrušenia účasti do 15.11. prepadá 100% zo zálohovej platby.
Ak si nájdete za seba náhradu, platbu Vám vrátime po odrátaní manipulačného poplatku vo výške 100€.

Prihlasovanie

Info a prihlasovanie: Viktória Vargová
mail: info@terezaruth.com,
tel.: 0904 504 533

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom mailu na adrese našej asistentky Viktórie,
ktorá Vám zodpovie na všetky otázky ohľadom prihlasovania, ceny, platieb, ubytovania a stravy a registračných formulárov.

Referencie

Milá Terezka a Vlaďka, aj touto formou by som sa chcela poďakovať
za Váš silný vklad do pochopenia ženskej podstaty
a kultivácie jej prirodzenosti.
Priestor, ktorý pri cykle ženských archetypov vytvárate
a svedomito, svojou múdrosťou, odvahou a v láske držíte, nie je zďaleka samozrejmosťou.
Som vďačná sebe, lebo ste ma to naučili
a ďakujem "všetkému" čo prispelo k tomu,
že som vstúpila na túto cestu
a Vy ma ňou sprevádzate. 

Martina

Múdrosť ženských archetypov ma očarila.
Prechádzať cez svoje telo postupne archetypom
Panny, Milenky, Matky a Kráľovnej bolo veľmi silné.
Objavovala som zranenia, na ktoré som zabudla, alebo potlačila tak hlboko,
že som si ich nebola vedomá. V bezpečnom kruhu ženskej skupiny
som ich uzrela, prijala a naštartovala proces uzdravovania.
Ďakujem Terezke a Vlaďke za múdrosť a sprevádzanie krásnou vnútornou transformáciou.
Zároveň som zistila, že ženský kolektív môže byť nesmierne obohacujúci a inšpirujúci.
Tento kurz by som dopriala všetkým ženách,
ktorým záleží na ich duševnom zdraví. 

Lucia